Radionica - VacuumPack

03.11 - 24.11.2008

Radionica - VacuumPack

Grupa je započela rad kao radionica u okviru projekta Ovoreni klub – Sombor. Radionicu je vodio Dragan Rakić član Asocijacije Apsolutno okupivši umetnike najmlađe generacije iz Sombora. Aktivnosti radionice su obustavljene u vreme NATO intervencije na Kosovu i u Srbiji 1999.godine. Tokom šestogodišnje pauze prepoznata je bliskost u načinu promišljenja i koncipiranja individualnih projekata nekih bivših članova, što je 2006. godine dovelo do ponovnog okupljanja radionice sa istim ciljem i konceptom, ali sada kao tročlanog kolektiva. VacuumPack danas čine Andreja Petraković, Dragiša Mirković i Dragan Rakić. Rad na ideji, konceptu i realizaciji je kolektivni čin, te se projekti potpisuju imenom radionice ne nevodeći individualna imena članova radionice.