Nezavisna umetnička asocijacija

22.12 - 12.01.2009

Remont - Aleksandar Jestrović, Nikola Marković, Nenad Kostić

Aleksandar Jestrović
U zadnje vreme ne radim slike veće od metar jer sam ograničen sa prostorom, delim podrum sa komšijom. Slike volim da bušim, režem ili šafim nešto na njih. To mi je zanimljivo i još uvek me ispunjava, a sprečava me da uvatim nekoga i mučim ga u podrumu. Tako da iako ne žudim za vrlinom radim na svojim manama.
Nenad Kostić
Ne slikam - fanatično gledam filmove.
Iščitavam značenja i najsitnijih detalja - tripujem.
Kopiram ono što sa ekrana sija po meni.
Ne slikam - kopiram.
Negiram originalnost sopstvene kreativnosti.
Utiskujem sebe i svoje delo u tuđe.
Parazitiram? 
Frustriran medijumom u kojem se za sada najbolje snalazim.

Nikola Marković
Konstatacija koju iznosi Artur C. Danto da umetnik može biti apstraktni slikar ujutru, hiperrealista posle ručka i minimalista uveče, govori o nameri da se pronadje prepoznatljiv povišeni intezitet vizuelne strukture realnosti. Takve promene je potrebno ponavljati da bi one postale instinktivne i, kao takve, da nas uvedu u stanje u kome uvek činimo pravu stvar u pravo vreme. Takvo slikarsto ne poznaje grešku jer živi od greške kao od njene najveće šanse...

Remont - nezavisna umetnička asocijacija, kao živa i dinamična organizacija čija je misija uspostavljanje novih profesionalnih standarda i popularizacija savremene umetnosti u Srbiji, u skladu sa svojim nazivom (nomen est omen), kontinuirano menja svoje prioritete u skladu sa postojećom situacijom u kulturi. REMONT je neprevodiv pojam koji se koristi u istočnoj i jugoistočnoj Evropi, a znači popravku, reparaciju postojećeg mehanizma u svrhu održavanja i prilagođavanja (novim) uslovima rada. Remont uvek obavlja tim stručnjaka a njihov profil zavisi od trenutnih potreba.