Igor Bošnjak - Messiah

16.12 - 06.01.2012

Igor Bošnjak

Izložba je interdisciplinarni vizualni projekat, baziran na okvirima istorijsko- religijskog diskursa, koji ispituje mimetičko- predstavljačke mogućnosti unutar suvremenih medija. Cilj je preispitati mogućnost suvremenih vizualnih medija u prikazu religijskih slika.Da li u kontekstu ovakve stvarnosti radovi novih medija mogu imati mistično-spiritualni dimenziju kao dela renesnse, italijanskog fresko slikarstva?

Koncept - Mesija, u mimetičkom smislu koristi pristupe advertaise fenomena u realizaciji radova, a upravo tim diskursom vrši i kritiku istih.Mesija je kritika postmodernističkoj i neobodrijarovskog društva zasnovanog na medijskom spektaklu i nekontrolisanoj proizvodnji i potrošnji, slika i informacija kao oblika hiper realnosti.