Samoodrživi sistemi apsurda

26.08 - 23.09.2016

Stevan Kojić

Stevan Kojić 
26.08.2016. - 23.09.2016.

"Samoodrživi sistemi apsurda"

Prostorija 1 
- u korpi na zadnjem delu bicikla rotira se mahovina u staklenoj posudi, njeno kretanje prati infracrvena kamera koja prosleđuje pokretnu sliku na lap-top kompjuteru
- promene u intezitetu svetlosti video projekcije na ekranu kompjutera beleže foto-otpornici
- srazmerno sa promenama projekcije (svetlije/ tamnije) oni povećavaju i smanjuju jačinu struje za Grow lights LED osvetljenjima
- Grow light osvetljava biljku samo onim delom sunčevog spektra koji je potrerban za fotosintezu a koristi se u hidroponičnim sistemima, kao i u uslovima nepostojanja prirodnog izvora svetla (naučne laboratorije, svemirske stanice, itd)
- plave/ 490–450 nm ~ 610–670 THz i crvene/ 700–635 nm ~ 430–480 THz; diode pulsiraju u ritmu promena koje nastaju usled rotacije mahovine, koje beleži infra-crvena kamera i omogućuje biljkama rast u mraku
- u plastičnim rasadnicima na stolu nalaze se semenke biljaka, čiji rast možemo pratiti tokom trajanja izložbe

Prostorija 2 
a. robot iscrtava mural
- robot na zidu crta bonsai drvo u jednoj neprekidnoj liniji, šrafirajući tamnija i svetlija polja, 
povećavanjem i smanjivanjem njene gustine/ frekvencije

b. instalacija (rast vodenog hrasta je u interakciji sa rotacijom bonsai drveta)
- na stolu se nalazi bonsai drvo koje rotira oko svoje ose, a njeno kretanje prati web kamera
- pokretna slika bonsai drveta na monitoru lap-topa, preko foto-otpornika utiče na promene LED osvetljenja, koje je usmereno na vodeni hrast (biljka u akvarijumu)

Prostorija 3 
- elektroencefalograf (EEG) na beloj stolici, je uređaj koji meri intezitet različitih moždanih valova 
(alfa/ relaksacija i aktivnost 8- 13Hz; beta/ budnost i koncentracija 14- 40Hz;
teta/ podsvest i intuicija 4- 7Hz; delta/ isceljenje i duboki san 0,5- 3Hz)
- video projekcija na zidu je apstraktni prikaz promena moždanih valova 
- slika koja se projektuje kasni oko 2 sekunde u odnosu na trenutno pročitane vrednosti moždanih talasa (zbog sistema na kojem je zasnovan signal)
(kaiš staviti oko glave, a žuti krug na kaišu na čelo iznad levog oka, belu štipaljku zakačiti na levo uho)

Prostorija 4 
- drvo u saksiji je povezano na teremin (glazbeni instrument, koji promene elektromagnetnog polja pretvara u zvuk) tako što je antena teremina ubodena u zemlju 
- biljka u sebi sadrži određeni procenat vode i ona postaje nova antena teremina koja oko sebe odašilje elektromagnetno polje
- posetioci svojim prisustovm i kretanjem remete ovo polje stvarajući novi zvuk koji je usmeren na paprat u kadi