Izložba originalnih strip tabli - Igor Kordej

13.03 - 18.04.2015

Igor Kordej

Izložba originalnih strip tabli autora Igora Kordeja, Viteza reda umetnosti i literature, odličje koje mu je dodeljeno 2013. godine od strane francuske vlade za ukupni doprinos umetnosti i širenju kulture u Francuskoj i svetu.