Marko Stamenković - Predavanja

15.07 - 16.07.2010

Marko Stamenković

Prezentacija projekta koji postavlja u prvi plan javnog fokusa koncept povlacenja, kao jedan od mogucih nacina artikulacije licnog iskustva o simbolicnom i egzistencijalnom znacaju gesta odstupanja.

// Cinema, Lights & Sound by A.M.Karasz