Projekat "Klangfarbenmelodie video igrica"

13.12 - 18.01.2019

Ksenija Kovačević/ umetnik- pedagog

Klangfarbenmelodie je projekat izrade kompjuterske igrice na osnovu magistarskog rada iz predmeta “Vizuelna kultura”. 
Ksenija Kovačević,Vizibilnost partitura savremene muzike posle Šenberga, kod profesora Kosta Bogdanović, Akademija umetnosti Novi Sad


Ovaj projekat je nadgradnja samog istraživanja i želja da se ideja (spoj likovne i muzičke kulture) primenjuje praktično kroz igricu. Korisnik igrice je kreator.


Predpriprema je realizovana kao muzičko scenski heppening kroz upotrebu i izvođenje muzike na klasičnim instrumentima uz saradnju s profesoricom Dragana Nikolić ex Ristić i pantomime glumca Dragana Stojmenovića.


U ovoj igrici se spojilo znanja iz dve umetnosti: likovne i muzičke kulture, gde korisnik igrice, bira boje koje slaže u određeni niz i vizuelno komponuje sliku a ujedno samim tim komponuje i muziku.


Nadgradnja je mogućnost odabira instrumenta po želji ili više njih jer je ponudjeno osam instrumenata. Korisnik može da izabere instrumente: gitara, metalofon, frula, trombon, bubanj, harfa, violina, saksofon sa ciljem eksperimentisanja s osećajem za ritam, boju, kompoziciju...


Ishod igrice je olakšan prelazak iz iskustva klasicnog medija u višemedijski medij, koja se može iskoristiti u nastavi likovne i muzičke kulture jer se uklapa u nastavni plan i program kao deo digitalnog časa.


Audio-vizuelna dokumentacija za predavanje u Galeriji „dr. Vinko Perčić“ je realizovana u vidu radionica na časovima likovne kulture Ksenije Kovačević, u školama OŠ Kizur Ištvan i OŠ Majšanski put Subotica; u Italijanskom kulturnom centru „ Piazza Italia „ Subotica, Danijela Borojević ex Stantić i Muzička škola Novi Sad.